Výuka náboženství     

  Vyučování náboženství ve školním roce 2018/2019 

 

ČESKÁ SKALICE:                                  pondělí   13:15

                      Základní škola

                    1. hodina začíná 17. 9. 2018

VELKÝ TŘEBEŠOV:  1.-4.třída                  čtvrtek  13:30

                    1. hodina začíná 20. 9. 2018

Další informace (přihlášky, účast na výuce apod.) lze získat u duchovního správce (viz kontakty).

Vyučování náboženství pro děti: PROČ a K ČEMU?

 

Milí rodiče, kteří máte děti školou povinné.

V den křtu vašich dětí jste na sebe vzali povinnost naučit děti poznávat a milovat Boha, poznávat a plnit jeho příkazy. Máte být prvními zvěstovateli víry a v tomto úkolu jste nezastupitelní. Chci nejdříve každému z vás poděkovat. Vždyť mnoho jste už učinili pro náboženskou formaci vašich dětí. Je to váš nejnáročnější úkol, protože se rozhoduje také o věčnosti vašich dětí. Nikdo tento úkol nemůže zvládnout jen svými silami. Základ náboženské výchovy se odehrává doma, dítě ale stejně nutně potřebuje mít také společenství vrstevníků. S nimi rovněž objevuje víru a učí se podle ní žít. A k tomu je vyučování náboženství.

Pokud jste ještě nepřihlásili své dítě do náboženství (třeba zapomněli), využijte co nejrychleji této nabídky. Nabízíme pomoc vašim dětem od 1. do 9. třídy, ale i středoškolákům. Přihlášku dostanete buď na faře, nebo v kostele. Nabídněte tuto možnost i vašim známým, o kterých víte, že jejich děti jsou pokřtěny, či by křest chtěly. Je možné, že dosud informaci o náboženství nedostali.

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode