Partneská farnost BARDO

Město BARDO Slezské leží na severovýchod, asi 50 km od našich státních hranic s Polskem, na silnici E67.

 Z historie poutního místa

Mariánské poutní místo vlastní nejcennější klenot města Barda - milostnou sošku Matky Boží. Je to nejstarší románská soška ve Slezku, která pochází z 12., nejpozději z počátku 13. století. Byla vyrobena z červeného lipového dřeva a je vysoká 42 centimetrů. Představuje Matku Boží jako Královnu, která drží v jedné ruce zeměkouli a v druhé Děťátko Boží.

Sošce se připisovali zázračná uzdravení již od 13. století, kdy se tu uzdravil český šlechtic, který si tu na cestách zlámal nohu. Kronikář Balbín vydal r. 1655 knihu „Diva Wartensis“, ve které uvádí 1321 zázraků učiněných na přímluvu Matky Boží Bardské. 3.července 1966 byla soška korunována arcibiskupem Boleslavem Komínkem.

Tradice poutí je připomínána od roku 1270. V 17. století tu každoročně putovalo okolo 150 tisíc poutníků a 600 kněží tu sloužívalo mše svaté. Před válkou toto místo navštěvovalo 200.000 poutníků ročně.

Ze známých historických osobností toto místo navštívil sv. Oto - bamberský biskup (1124), nebo roku 1589 papežský legát Aldobrandini, pozdější papež Klement VIII. Rovněž z králů tu byl Vladislav - král český, Fridrich II., kníže Karel Lotrinský. Z nedávné současnosti to byla osoba  polského primasa kardinála Wiszyňského.

Letos 5. července byla bazilika Navštívení Panny Marie poctěna papežem Benediktem XVI. titulem BAZILIKA MINOR.

Tato stránka je průběžně doplňována podle časových možností. Prosíme o trpělivost a pochopení. V současné době naši partneři zprovoznili stránky v češtině, na které rádi upozorňujeme, na domovské stránce města a poutního místa: https://www.sankt_bardo.opoka.net.pl/cz.html .

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode