PROGRAM

17:20 - 17:30    Vyzvánění zvonů

17:30 - 18:00    Modlitba sv. Růžence

18:00 - 19:00    Májová pobožnost + Mše svatá

19:05 - 19.15    Anežka Česká (divadelní scénka dětí z farnosti)

19:15 - 20:00    TY TEDY, POKOJNÁ HOLUBICE ...

Literárně – hudební koláž k 800. výročí narození Anežky Přemyslovny

Hudební doprovod: MUSICA PER GAUDIUM

soubor staré hudby SVČ Bájo Česká Skalice

 

20:00 - 20:30    Volná prohlídka kostela

 

20:30 - 20:50    FUKANDO    (Flétnový soubor ZUŠ N. Město n. Met.)

Barokní a renesanční hudba

 

20:50 - 21:10    DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Mobilní Hospic sv. Anežky - Č. Kostelec

 

21:10 - 21:30    Volná prohlídka kostela

Možnost rozhovoru s duchovním správcem nebo s pracovnicí Mobilního hospice

 

21:30 - 21:45    Chválíme Hospodina ve dne i V NOCI

Křesťanské rytmické písně

 

21:45 - 22:00    Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával,

                       v srdci přemítám …

Ztišení nad texty žalmu 77

22:00   ZAKONČENÍ (závěrečné slovo, poděkování)

 

STARÁ FARA

19:00 – 21:30

ROZJÍMÁNÍ Aleny Kordíkové

monotypy, olejomalby, kombinované techniky

 

Soutěžní chvilka s Anežkou Přemyslovnou

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode