Co je FARNOST?

02.12.2009 13:33

Správní pojetí:

Farnost (z lat. parrochia) je místní církevní obec, patřící většinou do určité diecéze či biskupství v katolické církvi,  a několika dalších církvích.

Farnost zpravidla zahrnuje území vesnice nebo několika vesnic, města nebo jeho části, v některých případech může zahrnovat i celé politické území. Farnost je zpravidla vymezena územně, ale některé jsou vymezeny i tzv. personálně, např. národnostně nebo sociální skupinou (například v Praze existuje akademická římskokatolická farnost u nejsv. Salvátora nebo polská římskokatolická farnost).

 

Duchovní pojetí:

Farnost je určité, natrvalo zřízené společenství křesťanů v místní církvi, svěřené pod vedením diecézního biskupa do pastorační péče faráři, jako jejímu vlastnímu pastýři. (CIC, kán.515, 1.) Je to místo, kam mohou být svoláni všichni věřící, aby slavili nedělní eucharistickou oběť. Farnost uvádí křesťanský lid do správných projevů liturgického života; shromažďuje jej při liturgickém slavení, učí Kristově spásné nauce, uvádí v život lásku Pána v dobrých a bratrských skutcích:

    "Nemůžeš se modlit doma jako v kostele, kde je Boží lid shromážděn, kde se volání vznáší k Bohu jedním srdcem. Tam je něco víc, jednota smýšlení, souzvuk duší, svazek lásky, modlitby kněží." (sv. Jan Zlatoústý)

Katechismus katolické církve

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode