P. Karel TOMÍČEK (9.9.1907 - 3.5.1958)

Jednou z významných osobností naší farnosti byl P. Karel TOMÍČEK.

Narodil se 9.9.1907 v Jilemnici, kde na místním gymnáziu maturoval v roce 1926. V letech 1926 - 1931 studoval v bohosloveckém diecézním semináři v Hradci Králové. Také i na tomto místě vedl sbor bohoslovců. Tato studia zakončil 29.6.1931 vysvěcením na kněze biskupem Msgre. Karlem Kašparem. Protože od mládí miloval hudbu, tak už na jilemnickém gymnáziu řídil v letech 1924 - 1926 studentský orchestr. Zkušenosti s hudbou pak uplatnil jako nadporučík vojenské duchovní hudby v Lučenci (1936-1937) a pak u 25. pěšího pluku v Českých Budějovicích (1937-1938), kam byl povolán z kaplanského místa v Náchodě (1931-1936). V Náchodě též pomáhal zakládat ochotnickou Náchodskou filharmonii.

V období od 1.5.1939 do 31.8.1955 byl v České Skalici farářem a později byl jmenován osobním děkanem a biskupským vikariátním sekretářem. Zde v letech 1944–1958 řídil zdejší Městský symfonický orchestr (pozdější Českoskalický symfonický orchestr ZK Lina).

Horlivě se účastnil lidově kulturního dění kraje (zvláště oživení tradičních „jiřinkových slavností“).

Od 1.9.1955 byl jmenován sídelním kanovníkem a kancléřem biskupské konzistoře v Hradci Králové.

Zemřel 3.5.1958 a je pohřben na pouchovském hřbitově v hrobce kanovníků.(v současné době /2015/ v rekonstrukci)

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode