P. Karel TOMÍČEK (9.9.1907 - 3.5.1958)

Jednou z významných osobností naší farnosti byl P. Karel TOMÍČEK.

Narodil se 9.9.1907 v Jilemnici, kde na místním gymnáziu maturoval v roce 1926. V letech 1926 - 1931 studoval v bohosloveckém diecézním semináři v Hradci Králové. Také i na tomto místě vedl sbor bohoslovců. Tato studia zakončil 29.6.1931 vysvěcením na kněze biskupem Msgre. Karlem Kašparem. Protože od mládí miloval hudbu, tak už na jilemnickém gymnáziu řídil v letech 1924 - 1926 studentský orchestr. Zkušenosti s hudbou pak uplatnil jako nadporučík vojenské duchovní hudby v Lučenci (1936-1937) a pak u 25. pěšího pluku v Českých Budějovicích (1937-1938), kam byl povolán z kaplanského místa v Náchodě (1931-1936). V Náchodě též pomáhal zakládat ochotnickou Náchodskou filharmonii.

V období od 1.5.1939 do 31.8.1955 byl v České Skalici farářem a později byl jmenován osobním děkanem a biskupským vikariátním sekretářem. Zde v letech 1944–1958 byl skalickým lidovým symfonikům (pozdější Českoskalický symfonický orchestr ZK Lina) obětavým dirigentem. Podnikal s nimi řadu nezištných osvětových zájezdů a v posledních letech je třikrát přivedl i do největších pražských sálů.

Horlivě se účastnil lidově kulturního dění kraje (zvláště oživení tradičních „jiřinkových slavností“) a pozorně sledoval hudební dění

Od 1.9.1955 byl jmenován sídelním kanovníkem a kancléřem biskupské konzistoře v Hradci Králové a obětavým duchovním otcem hradeckého chrámu Božského Srdce Páně.

Zemřel 3.5.1958 po krátké srdeční nemoci a je pohřben na pouchovském hřbitově v hrobce kanovníků.

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode