PROGRAM

 

KOSTEL

17:20 - 17:30 Zahájení Noci kostelů /Vyzvánění zvonů/

17:30 - 18:00 Modlitba růžence

18:00 - 19:00 Májová pobožnost + Mše svatá

                   (Chrámový sbor ČESKÁ SKALICE)

19:00 - 19:10 Přivítání návštěvníků

19:10 - 19:30 MUSICA PER GAUDIUM /Písně o Marii/    

                    Mariánské písně v podání dětského souboru

                    staré hudby (SVČ Bájo Česká Skalice)

19:30 - 19:45 Komentovaná prohlídka kostela

                    (provádí kronikář města p. Jiří Samek)

19:45 - 19:50 Intermezzo di musica (1)

                    (E.Tregler: Ave Maria)

                    Lenka Fišerová – zpěv, Marie Kašparová - housle

19:50 - 20:10 Farnost v historických datech

                    (pohledem kronikáře města p. Jiřího Samka)

20:10 - 20:30 PŘÍLEŽITOSTNÝ ČESKOSKALICKÝ ANSÁMBL

                         STARÉ HUDBY

                    /hudba vrcholného středověku/

20:30 - 20:50 KŘESŤANSKÝ CHRÁM - POSVÁTNÝ PROSTOR

                    /funkce, symbolika, uspořádání/

20:50 - 21:00 Intermezzo di musica (2)

                    Gounod Ch - Ave Maria, Pugnani G.-Praeludium

                    Věra Vlčková - housle

21:00 - 21:20 Volná prohlídka kostela

                    (pro skupiny zajištěn průvodce)

21:20 – 21:35 CHVÁLÍME HOSPODINA  /Křesťanské rytmické písně/

                    Farnost Česká Skalice

21:35 – 21:55 ...NIKDY NEBUDOU MLČET 

                    Pěvecký soubor PALEČEK (ZUŠ Nové Město nad Metují)

21:55 - 22:00 Zakončení modlitbou

 

  STARÁ FARA

19.10-21.00 Panna Maria v ilustracích Mgr. Evy Skořepové

                        /Tajemství sv. Růženců/

                        (Průvodní slovo autorky, výklad, možnost dotazů) 

 

  NA CELÝ PROGRAM JE VSTUP VOLNÝ 

 

 

ZMĚNA PROGRAMU A ČASU VAHRAZENA!

 

DEO GRATIAS!

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode