Vyučování náboženství pro děti: PROČ a K ČEMU?

01.09.2014 13:56

  Vyučování náboženství pro děti: PROČ a K ČEMU?  

 

Milí rodiče, kteří máte děti školou povinné.

V den křtu vašich dětí jste na sebe vzali povinnost naučit děti poznávat a milovat Boha, poznávat a plnit jeho příkazy. Máte být prvními zvěstovateli víry a v tomto úkolu jste nezastupitelní. Chci nejdříve každému z vás poděkovat. Vždyť mnoho jste už učinili pro náboženskou formaci vašich dětí. Je to váš nejnáročnější úkol, protože se rozhoduje také o věčnosti vašich dětí. Nikdo tento úkol nemůže zvládnout jen svými silami. Základ náboženské výchovy se odehrává doma, dítě ale stejně nutně potřebuje mít také společenství vrstevníků. S nimi rovněž objevuje víru a učí se podle ní žít. A k tomu je vyučování náboženství.

Pokud jste ještě nepřihlásili své dítě do náboženství (třeba zapomněli), využijte co nejrychleji této nabídky. Nabízíme pomoc vašim dětem od 1. do 9. třídy. Přihlášku dostanete buď na faře, nebo v kostele. Nabídněte tuto možnost i vašim známým, o kterých víte, že jejich děti jsou pokřtěny, či by křest chtěly. Je možné, že dosud informaci o náboženství nedostali.

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode