Výsledky Tříkrálové sbírky 2019

14.01.2019 18:56

Letošní koledování Tříkrálových koledníků vyneslo ve prospěch potřeb Farní charity v Náchodě tyto částky:

Česká Skalice                        20.671,- Kč

Říkov                                    4.240,- Kč

Doubravice, Rychnovek, Zvole  15.916,- Kč

Velká Jesenice                         2.110,- Kč

Žernov                                 10.313,- Kč

Čáslavky                                2.378,- Kč

Studnice                              10.857,- Kč

Velký Třebešov                       7.232,- Kč

Zlič                                      4.958,- Kč

CELKEM                                    78.675,- Kč    

Poděkování patří všem, kteří přispěli do této sbírky, včetně občerstvení pro Tři krále. A samozřejmě také všem koledníkům, kteří věnovali potřebné síly, čas i oběti, při koledování v letošních dnech.

 

Informace o této sbírce v celé ČR naleznete na https://www.trikralovasbirka.cz

 

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode