Výsledky Tříkrálové sbírky 2016

15.01.2016 15:20
Koledování v naší farnosti se účastnilo 14 skupin tříkrálových koledníků, které vykoledovali pro potřeby Farní charity v Náchodě tyto částky:

Česká Skalice, Spyta                 23.256,- Kč  /AM+Ka+Vlč/

Říkov                                        3.561,- Kč  /Ka/

Rychnovek, Doubravice, Zvole     14.015,- Kč  /Jan+Ka+Fiš+Br/

Velká Jesenice                              512,- Kč   /Ka/

Velký Třebešov                          5.632,- Kč  /Mar/

Žernov                                     5.180,- Kč  /Mac/

Čáslavky                                   2.504,- Kč  /Vlč/

Studnice                                   6.800,- Kč  /Net/

Zlič                                          2.498,- Kč  /Ha/

CELKEM                                         63.958,- Kč    

Štědrost dárců při letošní sbírce opět potvrdila, že lidé v české republice mají srdce na pravém místě, neboť opět byli štědří.

Poděkování patří všem, kteří přispěli do této sbírky, včetně občerstvení pro Tři krále. A samozřejmě také všem koledníkům, kteří věnovali potřebné síly, čas i oběti, při koledování v letošních dnech.

 

Informace o této sbírce v celé ČR naleznete na https://www.trikralovasbirka.cz

 

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode