Skončena obnova průčelí kostela

20.11.2009 20:31

Naplánovaná oprava čelní fasády kostela byla dokončena. Lešení je odstraněno. Konečně se můžeme potěšit pohledem na náš kostel, který už rozhodně svou čelní fasádou nedělá ostudu. Původně mělo být vše hotovo již před začátkem adventu, ale několik stavebních zásahů a úprav, které jsme nečekali, stavbu mírně protáhlo. Nyní už je téměř vše hotovo a tak můžeme celou akci a její průběh zhodnotit a podat o ní informace i všem ostatním, které to zajímá.

Akce byla naplánována a projekt připraven již začátkem roku 2009. Poté nastalo období hledání finančních zdrojů, žádostí o dotace a příspěvky, a soutěž o zadání zakázky. U žádostí o dotace jsme neuspěli pouze u Královéhradeckého kraje, kde jsme žádali o 300 tisíc Kč, ale nedostali jsme nic.

Výběrové řízení se řídilo zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zúčastnily se 3 firmy a zakázku nakonec vyhrála firma STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o. Na opravách s touto firmou spolupracovali i další specialisté formou subdodávek:

·         štukatérské a kamenické práce – p. Vavřena z Zblova

·         dřevěná okna – truhlářství Bareš z Nového Hrádku

·         klempířské prvky – GIMA Hronov, spol. s r.o.

·         opatření proti holubům – p. Dvořáček z České Skalice

·         vitráže zhotovil a farnosti daroval p. Šámal z České Skalice

 

Náklady na stavbu byly vyčísleny a vyfakturovány v celkové výši 

Stavba byla financována z následujících zdrojů:

- Ministerstvo kultury, odbor památkové péče Náchod   145.000,- Kč

Biskupství královéhradecké                                     105.000,- Kč

Město Česká Skalice                                             100.000,- Kč

prostředky naší farnosti                                         595.000,- Kč

Zbývá ještě doplatit faktura za 2. etapu opravy márnice (omítky, brána) ve výši 220.000,- Kč . Tato částka bude uhrazena v 1. polovině roku 2010 z prostředků farnosti a případných darů.

 

Stavebně technické zhodnocení:

K o s t e l

Při přípravě projektu byla provedena pouze vizuální prohlídka problematických míst a na jejím základě byly navrženy stavební úpravy a opravy. Teprve po postavení lešení a podrobném prohlédnutí a mechanických zkouškách jsme zjistili, že rozsah prací na atice štítu kostela a římsách bude podstatně větší. Bylo zjištěno, že měděné klempířské prvky z poslední opravy na konci osmdesátých let jsou v dezolátním stavu, téměř neprofesionálně provedeny a proto došlo k zatékání do atiky a štítu. Část oplechování byla vyměněna, část doplněna o funkční detaily. Dále, že ve štítové zdi jsou trhliny, které nelze jen vyplnit maltou, ale že se musí zpevnit tzv. stehováním ocelovou výztuží a vysokopevnostními pojivovými maltami. Většina říms a římsiček byla ve stavu, kdy již držely jen silou vůle a musely být vypracovány klasickou štukatérskou technikou úplně znova, takže rozsah štukatérských prací byl mnohem větší, než jsme očekávali. Jinak stažení omítek a jejich nové natažení bylo ve většině ploch bez problémů. Na fasádu byly vybrány vysoce kvalitní značkové materiály „Weber Terranova“, vč. sanační omítky. I kamenné prvky byly v horším stavu než se předpokládalo. Vedle očištění se muselo ve větší míře doplňovat a koule na vrcholu byly natolik poškozené, že musely být zhotoveny nové. Došlo k výměně oken v průčelí a bočního okna směrem ke staré faře (byly v dezolátním stavu). Boční okno u věže bylo opraveno a natřeno. Do třech oken v průčelí byly zhotoveny nové vitráže. Po otlučení staré omítky byl objeven kamenný sokl, který jsme nyní nechali obnažený, a čeká na jarní sanaci, poté až na to seženeme peníze. Jedná se o vyčištění, doplnění a hydrofobizaci.

Kříž na vrcholu štítu byl snesen, opraven a nově pozlacen. Při opravě se provedlo i dodatečné ztužení a bezpečnější kotvení.

Po provedení všech prací byly nainstalovány zábrany proti holubům. Byly zvoleny výrobky firmy Kraupner.

M á r n i c e

U márnice jsme plánovali novou fasádu, konzervaci náhrobní desky a výměna laťových dveří. Také bylo zjištěno, že stěna márnice směrem ke kostelu se vyklání ven, díky tomu je i praská klenba márnice, takže jsme byli nuceni celou márnici stáhnout táhly s předehřevem. Pak byla opravena římsa a natažena nová omítka. Náhrobní deska, která byla původně na vnější fasádě, byla přesunuta dovnitř.

Při stavbě došlo ke krádeži připravených klempířských prvků (okapních svodů) a pošpinění nově natřené fasády, takže se musel na části nátěr udělat znovu.

Závěr

Zbývá dodělat a zbývá doplatit. Proto uvítáme finanční dary. V případě sponzorství, prosím, kontaktuje nás buď telefonem, dopisem nebo napište elektronickou zprávu - viz kontakty nebo do mailu na této stránce.  Za všechny případné dary už předem děkujeme.

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode