Papež promluviů ke gardistům

11.05.2011 09:00

Vatikán. Jak je tradicí, noví švýcarští gardisté skládají ve Vatikánu přísahu 6. května. Připomínají tak den, kdy v roce 1527 téměř 150 jejich krajanů položilo život při obraně papeže Klementa VII. za nechvalně proslulého drancování Říma císařskými vojsky. Právě k této historické události se vrátil Benedikt XVI. při audienci gardistů a jejich rodičů.

„Kéž nám vzpomínka na plenění Říma přinese na mysl také ohrožení nebezpečnější než loupežné rabování, které bychom mohli nazvat plundrováním ducha. V dnešním sociálním kontextu hrozí mnoha mladým lidem postupné ochuzování duší, když se ženou za povrchními ideály a životními perspektivami naplňujícími pouze materiální potřeby a nároky. Kéž je váš pobyt v Římě příhodným časem, ve kterém co nejlépe využijete četné možnosti, které poskytuje toto město, abyste dávali svému životu stále hlubší a lépe založený smysl. Řím je městem bohatým co do historie, kultury a víry. Využijte možnosti, které se vám nabízejí, k rozšíření svých kulturních, jazykových a především duchovních horizontů.“

Mezi 34 novými švýcarskými gardisty je 28 německojazyčných, tři frankofonní, dva italskojazyční a mateřštinou jednoho z nich je rétorománština. Ranní mši svatou ve Vatikánské bazilice pro gardisty sloužil u oltáře Katedry sv. Petra kardinál státní sekretář, Tarcisio Bertone. Přísahu složili dnes po 17 hod. do rukou jeho zástupce, arcibiskup Filoni, substitut státního sekretariátu.
 

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode