Konference "Číhošťské události"

13.08.2011 10:02

Jan Zahradníček – Ale co se to s tebou stalo v Číhošti?

……….

                           jen Kříž se pohne, Kříž Číhošťský

 

       Dá-li Pán Bůh, Římskokatolická farnost Číhošť se pokusí 13. října 2011 uspořádat konferenci „Číhošťské události“, které začaly o třetí neděli adventní, 11. prosince v roce 1949. Když tehdejší duchovní správce farnosti P. Josef Toufar sloužil Mší svatou, v promluvě, kterou pronášel z kazatelny, ukázal levou rukou na oltář se slovy: „Zde ve Svatostánku je náš Spasitel“. Kříž na Svatostánku se začal pohybovat a zůstal stočený a vykloněný. Konference začne Mší svatou v 9.00 hodin, kterou bude sloužit královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. 

      Prosíme ty, kteří by se chtěli konference zúčastnit, aby se předem přihlásili do 25.9.2011. Podle počtu zájemců budeme se snažit zajistit místnost, kde by se mohla tato konference konat. Je možno přihlásit se na telefonní číslo 723 970 336. Přesné místo účastníkům bude oznámeno.

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode