Mgr. Eva SKOŘEPOVÁ-RADOVÁ

narozena 16.8.1939 v Náchodě

absolventka Vysoké školy pedagogické v Praze

profesorka výtvarné výchovy

vystavovala v České Skalici, Jaroměři, Trutnově, Železném Brodě, Úpici, Červeném Kostelci a v Náchodě

 

            Jejími univerzitními profesory byli takoví umělci jako akad. malíř M. Salcman, akad. sochař Karel Lidický a slavný ilustrátor, akad. malíř a grafik Cyril Bouda. U posledního jmenovaného v roce 1961 absolvovala svojí závěrečnou prací – ilustracemi k pěti pohádkám Boženy Němcové, své oblíbené a milované spisovatelky.

            Po ukončení studia se Eva Skořepová vrátila do České Skalice, blízkosti Ratibořic a Babiččina údolí, a jistě proto si témata pohádek vybrala i jako pokračování své další životní tvorby. 

            Po celý aktivní život učila výtvarnou výchovu na středních a základních uměleckých školách, kde připravila mnoho svých žáků pro studium středních a vysokých uměleckých škol.  

            Ve vlastní umělecké tvorbě se věnovala volné a užité grafice, drhané a šité krajce a především ilustracím k dalším pohádkám B. Němcové. V roce 1980 dokončila cyklus 52 ilustrací k pohádkám B. Němcové, provedených černobílou nebo kolorovanou perokresbou. Tento cyklus byl poprvé představen veřejnosti v roce 1980 v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici na výstavě k 160. výročí spisovatelčina narození. Třicet ilustrací bylo po deset let součástí stálé expozice Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci a nyní jsou v majetku Muzea BN. Stálou expozicí Muzea BN je i prostorová ilustrace pohádky Boženy Němcové „Tři zlaté zámky“.

            Ilustrační kresby ke knížce K. Bednáře a J. Lavického „Krása života - dívčí svět okolo B. Smetany“, která vyšla v roce 1978, přivedla Evu Skořepovou ke studiu květin české přírody a ty se staly její zálibou. Vytvořila desítky studií těchto květin barevně na černém podkladě. Zároveň studovala lidové kroje a výšivky, z nichž vytvořila několik linorytů. Spojením tématiky lidového umění  s přírodními motivy lučních květin vznikl v letech 1984 – 86 cyklus „Měsíce roku“. Ve stejném stylu a stejnou technikou na černém podkladě byl v letech 1994-2001 vytvořen cyklus „Křesťanské svátky“.

            Cyklus „Měsíce roku“ byl vydaný v roce 2001 Městským úřadem v České Skalici jako reprezentační nástěnný kalendář pod názvem „Rok s lidovými kroji a lučními květinami v tvorbě Evy Skořepové“. Originály kalendáře byly v poslední době často vystavovány a mnoho návštěvníků projevilo o získání kalendáře zájem. Proto se autorka rozhodla pro jeho nové vydání v roce 2009.

 

            V průvodním textu k vydanému kalendáři na  rok 2002 napsal Mgr. Milan Horký, ředitel Muzea Boženy Němcové v České Skalici:

„Cyklus „Měsíce roku“ je vzdáním úcty  lidovému umění, které provází autorku od mládí. Zde poznáváme jasný kompoziční záměr, zde nás malířka zaujme smyslem pro detail. Do řady dvanácti kreseb štětcem na černém podkladě vybrala autorka po čtyřech oblastech z Čech, Moravy a Slovenska. Každá z kreseb pak představuje kroj typický pro danou oblast, květinu typickou pro vybranou roční dobu a stylizovaný obraz krajky, vyjadřující náladu období. A tak k říjnu patří moravské vinobraní, zimními květinami jsou suché květy a na březnové krajce ještě ulpívá zimní sníh a objevuje se už jarní bláto....“.

 

             V současné době se mnozí znovu navracejí ke křesťanským tradicím a obnovují se zvyky a obyčeje, popsané v „Babičce“ od Boženy Němcové. V České Skalici tuto tradici udržuje dětský folklorní soubor Barunka. Jejich činnost zobrazuje cyklus lavírovaných kreseb „Rok s Barunkou“ pro titulní strany Českoskalického zpravodaje v roce 2000, věnovaný autorkou, tehdy předsedkyní Společnosti Boženy Němcové, souboru Barunka jako uznání jeho činnosti.

            180. výročí narození milované spisovatelky Boženy Němcové oslavila autorka Eva Skořepová velkou výstavou svých děl v roce 2000 v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici a v Městském muzeu v Jaroměři.

 

            Po roce 2002 se obrátil zájem Evy Skořepové na témata duchovní. Vytvořila „Křesťanský kalendář“ technikou kolorované kresby na bílém podkladě, který byl inspirován lidovými krajkovými obrázky. Ve stejném stylu pak pokračovala dvaceti čtyřmi ilustracemi k tajemstvím čtyř svatých růženců. Část těchto ilustrací byla vystavována při vánočních či velikonočních výstavách v České Skalici, Červeném Kostelci, Úpici, a nyní připravuje na srpen 2009 výstavu všech svých výtvarných prací na křesťanská témata v poutním místě Malé Svatoňovice.

            Tato díla nejlépe naplňují její představu o vzájemném propojení pomíjivých lidských hodnot a věčného smyslu života.

 

Některé ukázky z jejího díla:

https://rkc-jestrebihory.pontte.eu/modlitby-a-texty.aspx

https://rkc-jestrebihory.pontte.eu/Dokumenty/Skořepová.pdf

 

© 2017 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode